Telefon: , E-post:

Ett urval av Gallettis stora sortiment

Värmepumpar för Bergvärme m.m.

LEW 25 – 680 kW

Luftkylda vätskekylare

MPE 4-40 kW , MPET 30-75 kW

V-IPER 52 – 370 kW

SCX 80 – 360 kW

LCX 40-360 kW

BCX 360 – 600 kW

Luftkylda vätskekylare med Inverter

MPI DC 10 – 29 kW