Telefon: , E-post:

Galletti har ett brett sortiment av fläktluftkylare.

Deras nyaste tillskott är en designad tunn (10-14cm) med BLDC motor

ART-U 1 – 4kW