Telefon: , E-post:

Vi bistår konsulter med tekniska underlag och dimensionering av kyl-/värmepumpsystem

Vi levererar värmepumpar, vätskekylaggregat samt kringutrustning till entreprenörer och grossister.